Students Enrollment 2018-2019

Date : 03-Sep-2018

Courses Total Students I Year II Year III Year Total BA 32 61 53 146 B.Sc 135 141 106 382 B.Com 164 209 223 596 BSW 12 16 16 44 BBM 66 72 63 201 BCA 91 106 94 291 Grand Total 1660

Students Enrollment 2017-2018

Date : 04-Oct-2017

Courses Total Students I Year II Year III Year Total BA 61 53 30 144 B.Sc 141 106 93 340 B.Com 209 223 235 671 BSW 16 16 17 49 BBM 72 63 60 195 BCA 106 94 73 273 Grand Total 1672

Students Enrollment 2016-2017

Date : 04-Oct-2017

Courses Total Students I Year II Year III Year Total BA 65 57 34 156 B.Sc 106 81 87 274 B.Com 233 239 239 711 BSW 20 17                11 48 BBM 67 62 40 169 BCA 105 77 31 213 Grand Total 1571

Students Enrollment 2015-2016

Date : 04-Oct-2017

Courses Total Students I Year II Year III Year Total BA 61 36 67 164 B.Sc 98 106 121 325 B.Com 257 248 177 682 BSW 22 10 33 66 BBM 67 40 65 172 BCA 80 31 47 158 Grand Total 1567

Students Enrollment 2014-15

Date : 05-Sep-2014

Courses Total Students I Year II Year III Year Total BA 65 68 73 206 B.Sc 113 125 87 325 B.Com 260 182 94 536 BSW 11 33 48 92 BBM 51 66 82 199 BCA 33 46 60 139 Grand Total 1497

UG Students Enrollment – 2013-2014

Date : 02-Jun-2014

Serial No. Course No. of students admitted 1 BA SEM I-HEP 32 2 BA SEM 1-HES 39 3 BA SEM III – HEP 31 4 BA SEM III HES 43 5 BA SEM V HEP 39 6 BA SEM V HES 29 7 BSC SEM I PCM 77 8 BSC SEM I BZC 31 9 […]