ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಅನ್ನು ಮೊ.ಫಾ.ಆಂಟನಿ ಪಟ್ರಾವ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು ಮತ್ತು 1958 ರಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಕಲಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ’‍ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ “ಎ” ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ .

ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು

ಮೊ.ಫಾ. ಪತ್ರಾವೋ ಅವರು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಂಡ ಈ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟು ೧೯೫೮ ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 

ಸುದ್ದಿಗಳು

International Yoga Day

Ayurveda and Yoga Consultant of Puttur City Hospital Dr. Chethana inaugurated the programme. She said,…...

Jun 24, 2019

Orientation Programme

On the occasion of commencement of new academic year 2019-20, an orientation programme was organised…...

Jun 20, 2019

Rev. Dr A. P. Monteiro…

Rev. Dr Antony Prakash Monteiro, Campus Director and Chairman for PG Studies has been rewarded…...

Jun 17, 2019

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ

ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

See all