ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ

Date : 08-Nov-2016

sb-08-11-2016-page-2
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 08-11-2016,ಪುಟ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uv-08-11-2016-page-2
ಉದಯವಾಣಿ 08-11-2016, ಪುಟ 2