ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

Date : 04-Sep-2017

                  ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 04-09-2017, ಪುಟ 10
ಉದಯವಾಣಿ 04-09-2017, ಪುಟ 2