ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

 ರೆ.ಡಾ.ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೆರೋ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಅಧ್ತಕ್ಷರು
ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಡಾ. ಇಮಾನ್ಯುವಲ್ ದೀಪಕ್ ಡ್’ಸಿಲ್ವ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ-ರಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ವಿಪಿನ್ ನಾಯಕ್ ಎನ್ ಎಸ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ,ಎನ್.ಇ.ಟಿ,ಕೆಸೆಟ್,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ-ರಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೆಚ್, (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಎಸ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಸವಿತಾ ಮೊಂತೆರೋ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಆಶಿತ್ ವಿ ಕೆ(ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ-ರಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ (ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು)

ಶ್ರೀಮಣಿ (ಎಂಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು, ಎನ್.ಇ.ಟಿ) ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರತಿಭಾ ಕೆ (ಎಂಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು,ಎನ್.ಇ.ಟಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ (ಎಂಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ (ಎಂಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ದೀಪಿಕಾ ಎಂ (ಎಂಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ (ಎಂಕಾಂ)

ಡಾ.ಹರ್ಬರ್ಟ್ ನಜರೆತ್ (ಎಂಕಾಂ,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಫಾ.ರಿತೇಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಂಯೋಜಕರು
ಯಶವಂತ್ ಜಿ ನಾಯಕ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಫಾ.ಜಾರ್ಜ್ ಸುನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಎಂಕಾಂ,ಎಂಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ,ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ-ರಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಪ್ರವೀಣ(ಎಂ.ಕಾಂ, ಎನ್.ಇ.ಟಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ.ಎಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ) ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ವೈಷ್ಣವಿ ಸಿ, (ಎಂಎಸ್ಸಿ,ಕೆ-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಅನುಷಾ ಎಲ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ,ಕೆ-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ,ಕೆ-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಟಿಎನ್-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ವೃಕ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಎನ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ,ಕೆ-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಎಂಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ದಿನಕರ ರಾವ್ (ಎಂಎ) ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ.ಬಿ.ಸಿ ಮಂಜುಳಾ (ಎಂಎ.ಎಂಫಿಲ್,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ) ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಚ್ (ಎಂಎ,ಕೆ-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಪ್ರದೀಪ ಕೆ ಎಸ್ (ಎಂಎ,ಕೆ-ಸೆಟ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ-ರಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಮಹಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಎಂ, (ಎಂಎ,ಕೆ-ಸೆಟ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ-ರಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ಎಂಎಸ್ಸಿ ಗಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ (ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂಟೆಕ್) ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ.ಆಂಟನಿ ಪಿ ಜೆ (ಬಿಇ, ಎಂಟೆಕ್,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ) ಅತಿಥಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಅಕ್ಷತಾ ಬಿ (ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ರಮ್ಯಾ ಎಸ್ (ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಯಶಸ್ವಿ ಕೆ ಎಸ್(ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಮನೋಹರ ಎಸ್ ಜಿ (ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ) ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ನೂತನ ಕುಮಾರಿ (ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ) ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು


ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ