ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗ    

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಗಣಪತಿ ಎಸ್, (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ದಿನಕರ ರಾವ್ (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಮಧುಸೂದನ (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ ವಿ (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ಇತಿಹಾಸ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಝುಬೈರ್ (ಎಂಎ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಎಂಎ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ಕೆ ಎಸ್ (ಎಂಎ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಜಾನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ವೇರ (ಎಂಎ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಜ್ಯೋತಿ (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ತಾರಾ (ಎಂಸಿಜೆ) (ಎಂಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ರಶ್ಮಿ ವಿನಾಯಕ್ (ಎಂಸಿಜೆ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

 


                                                                      ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಕಾರ್ಲ್(ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕೆ(ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಹರ್ಷಿತಾ ಡಿ ಹೆಚ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಧನ್ಯ ಪಿ ಟಿ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಎಲ್ಮೀರಾ ಐವಿ ಮೋಂತೇರೋ(ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಜೆಸ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ತೇಜಸ್ವಿ ಭಟ್, (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ನೀಲೇಶ್ ಜೋಯ್ ಡಯಾಸ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ದಿನಕರ ಅಂಚನ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ(ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

 


                                                                ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ (ಎಂಕಾಂ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಪುಷ್ಪಾ ಎನ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುವರ್ಣ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಹರ್ಷಿತ್ ಆರ್ (ಎಂಕಾಂ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

 


                                                                       ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಎ ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೆರೋ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ವಂದನಾ ಟಿ, (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ರೇವತಿ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಪಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಮಾಲಿನಿ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ರಕ್ಷಿತಾ ಆರ್ ಬಿ, (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ನೇತ್ರಾವತಿ, (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಉದಯ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ರೈ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಬಿ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಸ್ಮಿತಾ ವಿವೇಕ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್,ಬಿಎಡ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ನಾಗರಾಜು ಎಮ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ವಾರಿಜಾ ಎಮ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಐಟಿ, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಗೀತಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ವಿನಯಚಂದ್ರ (ಎಂಸಿಎ, ಎಂಬಿಎ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಐಟಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಸೌಮ್ಯ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ಖಲಂದರ್ ಶರೀಫ್ (ಎಂಸಿಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಅನುಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ (ಎಂಎಸ್ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ರಮೇಶ ಕೆ (ಎಂಸಿಎ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

 


                                                                          ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಪೌಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಎಂಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು, ಎಂಫಿಲ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಜಾನ್ಸನ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಿಕ್ವೇರ (ಎಂಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಲವೀನಾ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ (ಎಂಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ
ದೀಪಿಕಾ ಸನಿಲ್ (ಎಂಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು, ಕೆ-ಸೆಟ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ

 


                                                                     ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಜಿ (ಎಂಎ, ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ) ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

 


                                                                     ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಎಂಪಿಎಡ್, ಎಂಫಿಲ್) ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

 


ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ