ಫಿಲೋಮಿನಾದಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ’ ಯಕ್ಷರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 21-03-2020, ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
Puttur: Fr Antony Monteiro appointed principal of St Philomena College – Daijiworld

    Puttur, Jan 2: Dr A P Monteiro has been appointed principal of prestigious St Philomena College, Puttur. Fr Dr…

Jan 10, 2022
×