ನೂತನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

SB 26-06-2014, PAge 6

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 26-06-2014, ಪುಟ 6

SB 26-06-2014, PAge 5

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 26-06-2014, ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
Puttur: Fr Antony Monteiro appointed principal of St Philomena College – Daijiworld

    Puttur, Jan 2: Dr A P Monteiro has been appointed principal of prestigious St Philomena College, Puttur. Fr Dr…

Jan 10, 2022
×