ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ ರೋಚ್, ರಚನಾ ಆಯ್ಕೆ

sb-03-01-2017-page-8

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 03-01-2017, ಪುಟ 8

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×