ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

SB 14-03-2016, page 4

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 14-03-2016, ಪುಟ 4

Notice Board
Latest News
Puttur: Fr Antony Monteiro appointed principal of St Philomena College – Daijiworld

    Puttur, Jan 2: Dr A P Monteiro has been appointed principal of prestigious St Philomena College, Puttur. Fr Dr…

Jan 10, 2022
×