ಅಂತರ್-ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ

SB 03-02-2017 PAGE 6

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 03-02-2017, ಪುಟ 6

UV 3-02-2017 PAGE 2

ಉದಯವಾಣಿ 3-02-2017, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×