ಹಿಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೋತ್ಸವ ಇಂದ್ರಧನುಷ್- 2018ರ ಸಮಾರೋಪ

UV PAGE 2, 15-09-2018

ಉದಯವಾಣಿ 15-09-2018, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×