ಜ.12: ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಐಟಿ ಫೆಸ್ಟ್ ‘ಪಿನ್ಯಾಕಲ್-2017’

sb-10-01-2017-page-2

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2017, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×