ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರಸೇವೆ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ -30-08-2012 ಪುಟ 3

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×