ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

UV 10-02-2017 PAGE 2

ಉದಯವಾಣಿ 10-02-2017, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×