ಸ್ವಚ್ಛ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ 2ನೇ ಹಂತದ ನಗರಸಭಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು

UV 11-09-2015, page 5

ಉದಯವಾಣಿ 11-09-2015, ಪುಟ 5

Notice Board
×