ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಲಿಸುವ ಸಂಘಟನೆ: ಕ| ದತ್ತಾ

uv-05-12-2016-page-8

ಉದಯವಾಣಿ 05-12-2016, ಪುಟ 8

sb-05-12-2016-page-1

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 05-12-2016, ಪುಟ 1

 

sb-05-12-2016-page-6

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 05-12-2016, ಪುಟ 6

 

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×