ಫಿಲೋಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲೋ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಉದಯವಾಣಿ 21-03-2020, ಪುಟ 2

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 21-03-2020, ಪುಟ 2

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×