ಇನ್ ಸ್ಪಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗೆ ಫಿಲೋಮಿನಾದ ಫಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆಯ್ಕೆ

SB 13-03-2016, page 5

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 13-03-2016, ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
Puttur: Fr Antony Monteiro appointed principal of St Philomena College – Daijiworld

    Puttur, Jan 2: Dr A P Monteiro has been appointed principal of prestigious St Philomena College, Puttur. Fr Dr…

Jan 10, 2022
×