ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

sb-10-01-2017-page-1

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2017, ಪುಟ 1

sb-10-01-2017-page-7

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2017, ಪುಟ 7

uv-10-01-2017-page-2

ಉದಯವಾಣಿ 10-01-2017, ಪುಟ 2

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×