ಫಿಲೋಮಿನಾ ದಲ್ಲಿ ’ಸಕಾಲ’ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 13-12-2012 ಪುಟ 3

Notice Board
Latest News
Puttur: Fr Antony Monteiro appointed principal of St Philomena College – Daijiworld

    Puttur, Jan 2: Dr A P Monteiro has been appointed principal of prestigious St Philomena College, Puttur. Fr Dr…

Jan 10, 2022
×