‘ಅರೋರ – 2017’ – ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ

UV 20-01-2017 PAGE 2

ಉದಯವಾಣಿ 20-01-2017, ಪುಟ 2

SB 20-01-2017 PAGE 12

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 20-01-2017, ಪುಟ 12

SB 13-01-2017 PAGE 9

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 20-01-2017, ಪುಟ 9

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×