ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾಗೆ ರನ್ನರ‍್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 26-8-2012, ಪುಟ 6

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×