ವೈಷ್ಣವ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ದೀಕ್ಷಾರಮೇಶ್‌ಗೆ ಕಂಚು

UV 12-02-2017 PAGE 1

ಉದಯವಾಣಿ 12-02-2017, ಪುಟ 1

SB 12-02-2017 PAGE 2

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 12-02-2017, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×