ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಿ: ಡಾ| ವಾಸುದೇವ ಗುದ್ದಟ್ಟು

UV 23-01-2017 PAGE 2

ಉದಯವಾಣಿ 23-01-2017, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×